Vertrouwenspersoon ( API )VERTROUWENSPERSONEN (API's) MOUNTAINBIKESCHOOL NOORDERKEMPEN vzw & CYCLING VLAANDEREN


De interne vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leden, lesgevers en vrijwilligers indien er zich problemen voordoen die te maken hebben met psychosociale risico's (waaronder pesten, ongewenst seksueel gedrag, agressie, stress, conflicten...). De vertrouwenspersoon kan de dialoog op gang brengen bij conflicten tussen leden, lesgevers en/of vrijwilligers.

Een vertrouwenspersoon handelt onafhankelijk en discreet, ook tegenover de club. Hij/zij werkt toekomstgericht, heeft een objectieve en onpartijdige houding en mag geen oordeel vellen over de aard van het conflict.

Een vertrouwenspersoon heeft geen vastomlijnd kader. In de basis bestaat zijn/haar rol uit luisteren, steunen, advies geven, doorverwijzen en eventueel bemiddelen. Daarnaast kan hij/zij helpen bij het indienen van een officiƫle klacht of eventueel verwijzen naar externe hulpverleners.


Vertrouwenspersonen voor de Mountainbikeschool Noorderkempen :


Kristien Nelen, Carmen Van Oers en Karen Dure.


Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij de club-API's terecht met een vraag, vermoeden of klacht over fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je kan een mailtje sturen op onderstaand email adres(sen) of telefonisch contact opnemen.

De club-API luisteren naar je vraag of verhaal, behandelen jouw melding in alle discretie en verlenen advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.


Kristien Nelen                                                                  Carmen Van Oers                                    Karen Dure                                                              mtbschoolnoorderkempen@gmail.com             carmenvanoers@gmail.com            karen.dure@gmail.com                                                   

GSM: 0494 40 22 07                                                        GSM: 0493 04 33 30                                 GSM: 0496 44 88 19


Vertrouwenspersoon Cycling Vlaanderen :

Davy Van Der Jeught

DAVY@DVIZI@BE

GSM: +32 (0)477 31 47 00