Vertrouwenspersoon ( API )VERTROUWENSPERSONEN (API's) MOUNTAINBIKESCHOOL NOORDERKEMPEN vzw & CYCLING VLAANDEREN


De interne vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leden, lesgevers en vrijwilligers indien er zich problemen voordoen die te maken hebben met psychosociale risico's (waaronder pesten, ongewenst seksueel gedrag, agressie, stress, conflicten...). De vertrouwenspersoon kan de dialoog op gang brengen bij conflicten tussen leden, lesgevers en/of vrijwilligers.

Een vertrouwenspersoon handelt onafhankelijk en discreet, ook tegenover de club. Hij/zij werkt toekomstgericht, heeft een objectieve en onpartijdige houding en mag geen oordeel vellen over de aard van het conflict.

Een vertrouwenspersoon heeft geen vastomlijnd kader. In de basis bestaat zijn/haar rol uit luisteren, steunen, advies geven, doorverwijzen en eventueel bemiddelen. Daarnaast kan hij/zij helpen bij het indienen van een officiƫle klacht of eventueel verwijzen naar externe hulpverleners.


Vertrouwenspersoon voor de Mountainbikeschool Noorderkempen :


Kristien Nelen


Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij Kristien Nelen als Club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je kan een mailtje sturen op onderstaand email adres of bellen.

Als Club-API luisteren we naar je vraag of verhaal, behandelen jouw melding in alle discretie en verlenen we je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.


Kristien Nelen                                                                                                                  

mtbschoolnoorderkempen@gmail.com                                                              

GSM: 0494 40 22 07 


Vertrouwenspersonen Cycling Vlaanderen :


Inge Labeeu & Kristof De Baets


inge.labeeu@cycling.vlaanderen

kristof.de.baets@cycling.vlaanderen