Toelating tot afbeeldingen en gebruik van visuele werken SportkampTOELATING TOT AFBEELDINGEN EN VISUELE WERKEN

MOUNTAINBIKESCHOOL NOORDERKEMPEN vzw

SPORTKAMPDoor op de website van de Mountainbikeschool Noorderkempen vzw “ Ja” aan te duiden bij het item “ Is er toelating tot het maken van foto's en/of video's tijdens het kamp ? “ verleent de ouder, of wettelijke vertegenwoordiger, toestemming aan Mountainbikeschool Noorderkempen vzw om zijn/haar kind te fotograferen naar aanleiding van zijn/haar deelname aan de sportkampen waarop hij/zij is ingeschreven, en in het kader van de huidige toelating de genomen foto’s/video’s waarop hij/zij wordt afgebeeld te gebruiken en te verspreiden onder het publiek. De foto’s/video’s zullen enkel door Mountainbikeschool Noorderkempen vzw kunnen worden gebruikt en uitgebaat, onder meer in het kader van publicaties op de Facebook pagina, Instagram of Whatsapp account die op haar naam werd aangemaakt of naar aanleiding van reclame op de website van Mountainbikeschool Noorderkempen vzw en in het kader van publicaties van artikelen op haar blog. Deze foto’s/video’s zullen kunnen worden overgedragen aan derden, onder welke vorm of drager ook, op heden gekend of niet gekend, in de volledige wereld, zonder beperking van tijd, integraal of bij uittreksel. Mountainbikeschool Noorderkempen vzw zal er zich uitdrukkelijk van weerhouden elke vorm van uitbating van de foto’s te voeren die strijdig zou kunnen zijn met het privéleven of de reputatie van de betrokken personen. De ouder, of wettelijk vertegenwoordiger, doet uitdrukkelijk afstand van elke vraag tot vergoeding voor gebruik en uitbating van de rechten verbonden aan huidige toelating. 

Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.