Betalingen en betalingsvoorwaarden

Gelieve rekeningnummer BE91 9730 3518 6176 van de Mountainbikeschool Noorderkempen te gebruiken voor betaling van lesgelden, kampen, ....


Betalingsvoorwaarden :


Betalingen voor een lessenreeks of een kamp zonder vooraf inschrijving(en) via deze website ( zie pagina's Lid worden, Herinschrijvingen en Kampen ) worden niet aanvaard, maw voorwaarde om lid te worden van de Mountainbikeschool Noorderkempen is niet vervuld .

Bij elke betaling is het noodzakelijk dat de voor- en achternaam alsook de groep van het lid vermeld wordt. Zonder deze informatie zal ook deze betaling geweigerd worden en is men dus geen lid van de Mountainbikeschool Noorderkempen.


Betaling lidgelden lessenreeksen :

 • voor diegenen die reeds lid waren en lid willen blijven dient het lesgeld- 75€ - betaald te worden vóór de einddatum zoals die vermeld wordt op de pagina " Herinschrijvingen " van deze website. 
 • voor nieuwe leden is de eerste les (proefles) gratis, wil je lid blijven dan dient het lesgeld betaald te worden vóór de tweede les.


Annulatie voor een lessenreeks:

 • elke annulatie brengt kosten met zich mee.
 • 100% van het lesgeld bij annulatie minder dan één week voor de start van de lessenreeks, bij afwezigheid of onderbreken van de lessen.
 • 50% van het lesgeld bij annulatie tot één week voor de aanvang van de lessenreeks.
 • uitzondering : bij ziekte of ongeval vóór de start van de lessenreeks wordt het lesgeld terugbetaald mits de  Mountainbikeschool Noorderkempen tijdig wordt ingelicht en het voorleggen van een doktersattest.

 

Betaling sportkampen :

 • betalingen voor een sportkamp ( Paas-, zomer-, of ander kamp ) dient te gebeuren vóór de einddatum welke vermeld wordt in de aankondiging ( mail en/of website ).

 

Annulatie annulatie voor een sportkamp:

 • elke annulatie brengt kosten met zich mee.
 • 100% van het inschrijvingsgeld bij annulatie minder dan één week voor de start van het kamp, bij afwezigheid of onderbreken van het kamp.
 • 50% van het inschrijvingsgeld bij annulatie tot één week voor de aanvang van het kamp.
 • uitzondering : bij ziekte, ongeval of andere dringende rede (*) vóór de start van het kamp wordt het inschrijvingsgeld  terugbetaald mits de Mountainbikeschool Noorderkempen tijdig wordt ingelicht en het voorleggen van een doktersattest.

             (*) vb. overlijden in de familie.

 

Betaling kleding :

 • onmiddellijke betaling bij bestelling op de webside van Bioracer.
 • terugbetaling van bestelde kledij is onder geen enkel beding mogelijk.