Gedragscode en Panathlonverklaring

GEDRAGSCODE MOUNTAINBIKESCHOOL NOORDERKEMPEN vzw


Met deze ‘gedragscode’ willen we aanduiden welke waarden we in de mountainbikeschool belangrijk vinden.

De mountainbikeschool onderschrijft de waarden zoals die in de Panathlon-verklaring (zie onder) zijn onderschreven:
• we behandelen elkaar met respect en laten dat zien door een correcte houding en fatsoenlijk taalgebruik.
• we gaan ervan uit dat we allemaal hetzelfde doel hebben: het (helpen) beoefenen van de mountainbikesport in al zijn aspecten bij de mountainbikeschool in een sportieve, veilige en amusante sfeer.
• we vertonen geen ongewenst gedrag: we gebruiken geen verbaal noch fysiek geweld, we discrimineren niet, we pesten niemand en we bezondigen ons evenmin aan seksuele intimidatie.
• we houden in ons gedrag rekening met de grenzen van de anderen.
• we gaan netjes om met elkaars spullen en met je eigen materiaal; we gebruiken alle zaken met de nodige eerbied.
• indien we menen kritiek te formuleren, brengen we die bij de perso(o)n(en) waar die thuis hoort en brengen we deze op een constructieve manier aan.
• we appreciëren elke sportieve prestatie van anderen en zijn groot in winst en verlies.
• we hebben respect voor de vrijwilligers, voor de dromen van sporters en voor de doelstelling van de club om alle sporters de kans te geven zich te ontwikkelen en te ontplooien.
• tijdens de sportactiviteiten van de mountainbikeschool en op wedstrijden wordt niet gerookt, zijn drugs en doping niet toegestaan en wordt alcohol niet geschonken aan personen jonger dan 16 jaar


GEDRAGSCODE CYCLING VLAANDEREN


Ethisch verantwoord sportbeleid van Cycling Vlaanderen is terug te vinden door te klikken op deze link.
PANATHLONVERKLARING MOUNTAINBIKESCHOOL NOORDERKEMPEN vzw


Mountainbikeschool Noorderkempen ondertekende de PANATHLONVERKLARING. Dit betekent dat wij als mountainbikeschool volgende gedragsregels naleven:

 • Je streeft de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning na.
 • Je zet je inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
 • Je erkent en aanvaardt het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
 • Je verwelkomt de steun van onze sponsors, maar je gelooft dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • Daarom onderschrijft MTB-school Noorderkempen formeel het ”Panathlon charter over de rechten van het kind van de sport”:
 • Alle kinderen hebben het recht:
  • Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden