PrivacyverklaringPRIVACYVERKLARING MOUNTAINBIKESCHOOL NOORDERKEMPEN vzwDe Mountainbikeschool Noorderkempen hecht veel waarde aan het feit dat je persoonsgegevens worden beschermd en dat je privacy wordt gerespecteerd.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Mountainbikeschool Noorderkempen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Je persoonsgegevens worden nooit doorgeven aan andere partijen.

Als Mountainbikeschool Noorderkempen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Mountainbikeschool Noorderkempen 
  • Ledenadministratie
  • Het opstellen van belastingsattesten voor sportkampen
  • Opdat we subsidiĆ«ring door de overheid (wettelijke verplichting) kunnen bekomen

Bewaartermijn:

De Mountainbikeschool Noorderkempen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden onmiddellijk gewist wanneer er beslist wordt geen deel meer wordt uitgemaakt van de Mountainbikeschool Noorderkempen.


Klachten:

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

mtbschoolnoorderkempen@gmail.com

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) :

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

commission@privacycommission.be